Miłośnicy Borowego Jaru i pieszych wędrówek zwracają się z prośbą o poparcie projektu nr 8
Borowy Jar Ogrody Ducha Gór- rewitalizacja dawnego parku atrakcji Jeleniej Góry
Musimy uzyskać 50 podpisów do 1 czerwca 2021r czasu jak widać mało
Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2022 zgłoszenie projektu Borowy Jar Ogrody Ducha Gór rewitalizacja dawnego parku i atrakcji turystycznej w regionie. W projekcie zostało zgłoszone udrożnienie i oznakowanie dawnych ścieżek spacerowych tak jak kiedyś przebiegały tj ścieżka Nimf, ścieżka poetów, dojście do dawnego punktu widokowego Gibraltar, Złoty Widok dojście od promenady Bobru i ustawieniu ławeczki. Helikon siedziby muz ławeczki i tablice informacyjne.Parnas dawne miejsce piknikowe z herbaciarnią. Foldery z mapką Borowego Jaru i opisami historycznymi.
Będziemy zbierali podpisy poparcia do złożenia projektu wśród mieszkańców Jeleniej Góry.Do zgłoszenia potrzeba 50 podpisów.Liczę na poparcie z Waszej strony aby projekt dostał się na listę zgłoszeń.😁
AKTUALNE
POLECAMY