Ścieżka góra Gapy – Siedlęcin (Wieża Książęca) – Będąc na górze Gapy możemy skorzystać z alternatywnego przejścia do Siedlęcina z pominięciem Perły Zachodu. Łącznikiem jest dawna droga gospodarcza, która dochodzi do skrzyżowania z drogą łączącą Jelenią Górę z Wleniem. Odchodząc w prawo, dojdziemy do widocznej w dole Wieży Książęcej

AKTUALNE
POLECAMY