Ścieżka „Nad Bobrem”, to połączenie Jeleniej Góry z Perłą Zachodu lub Siedlęcinem, wzdłuż brzegu Bobru. Jest to połączenie, które wcześniej nosiło nazwę Zelderweg.
Jest to wąska ścieżka, która na całej długości z jednej strony odgrodzona jest rzeką Bóbr a z drugiej stromym skalnym zboczem i widowiskowymi skałkami. Z uwagi na bliskość rzeki, szlak nie zawsze jest dostępny, a decyduje o tym poziom wody w rzece Bóbr.
Przejście tą ścieżką z Jeleniej Góry do Perły Zachodu lub Siedlęcina jest alternatywnym przejściem do wcześniej opisanych szlaków turystycznych – zielonego i żółtego, które znajdują się po lewej stronie rzeki Bóbr. Na trasę alternatywną łatwo można dostać z dwóch miejsc. Pierwsze znajduje się na wysokości istniejącej oczyszczalni ścieków, natomiast drugie ma swój początek przy kampusie Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej.
Obie ścieżki krzyżują się na wysokości wiaduktu kolejowego i dalej wąską ścieżką, prawym brzegiem rzeki Bóbr dochodzimy do miejsca gdzie widoczne są na drugim brzegu ruiny dawnej papierni. Idąc dalej wzdłuż rzeki Bóbr, mijamy widoczne po prawej stronie ciekawe formy skalne, a wśród nich „Zamczysko”, elektrownię Bobrowice III i Wodogrzmoty Tadeusza czy widowiskowy zakręt rzeki tworzący „Koniec Świata” i dalej na Perłę Zachodu.

AKTUALNE
POLECAMY