WIADUKT

Most kolejowy jest ważnym elementem budowanej w latach 1865-66 linii kolejowej łączącej Jelenią Górę ze Zgorzelcem oraz Berlinem. W dniu 9 września 1866 r. oddano do użytku murowany 8 przęsłowy wiadukt nad Bobrem. W maju 1945 r. wycofujące się wojska niemieckie wysadziły most w powietrze. W latach 1951-1954 zbudowano nowy wiadukt, jeden z najładniejszych w Polsce. Jest to obiekt żelbetonowy, wsparty na jednym elipsoidalnym łuku, wysokości 33 metrów. Jego konstrukcja znacznie odbiega od pierwowzoru.

AKTUALNE
POLECAMY