Pod storna wspinaczka skałkowa została uzupełniona o opisy skał po których można się wspinać i które zostały ubezpieczone.

Zapraszam do lektury

AKTUALNE
POLECAMY