W Borowym Jarze ubezpieczono atestowanymi punktami w sumie 26 dróg wspinaczkowych.
Ubezpieczono:
13 dróg łatwych (o trudnościach od IV do V+),
8 dróg średnio trudnych (od VI do VI.1+)
5 dróg trudniejszych (od VI.2 do VI.4).

Do dyspozycji są środki na 100 ringów i 12 łaocuchów firmy Fixe (posiadające stosowne atesty i wykonane ze stali nierdzewnej), a także na kleje dwuskładnikowe
Fisher i wiertła Bosh w ilości koniecznej do wykonania zadania.
Prace ekiperskie przeprowadził Michał Kajca (nr karty ekipera Polskiego Związku Alpinizmu: 25, data wydania: sierpieo 2007)
w okresie od 18 listopada do 20 grudnia 2015 r.
Drogi na liście zostały przyporządkowane do konkretnych grup skalnych.
Przy każdej pozycji podano także funkcjonującą w środowisku wspinaczkowym nazwę konkretnego obiektu skalnego, lub też jego oficjalną nazwę, o ile występuje na mapach.
Schemat zapisu: nazwa skały, nazwa drogi i jej trudnośd w skali krakowskiej (obecny stan asekuracji) zainstalowane w ramach zadania punkty asekuracyjne

Użyte skróty:
R – punkt asekuracyjny typu ring;
ŁZ – stanowisko zjazdowe z łaocucha;
2RZ – stanowisko zjazdowe składające się z 2 klasycznych ringów;
uwaga 1: cześd dróg wykorzystuje stanowisko z drogi sąsiedniej
uwaga 2: nazwy dróg są propozycjami i mogą jeszcze ulec zmianie
uwaga 3: ocena trudności dróg jest orientacyjna i może jeszcze ulec zmianie

grupa skalna, lewy brzeg Borowego Jaru
1. Trafalgar, Gaja VI.3+ (6R + ŁZ) – osadzono: 6R oraz 1ŁZ
2. Trafalgar, Uranos VI+ (5R + ŁZ) – osadzono: 4R oraz 1ŁZ
3. Trafalgar, Afrodyta V (6R + ŁZ) – osadzono: 6R oraz 1ŁZ

grupa skalna Bulderland, prawy brzeg Borowego Jaru
4. Nad Potokiem, Nike VI.1+ (4R + ŁZ) – osadzono: 4R oraz 1ŁZ
5. Nad Potokiem, Cyklop VI.3 (3R + ŁZ) – osadzono: 3R oraz 1ŁZ
6. Nad Potokiem, Kwachu VI.1 (3R + ŁZ) – osadzono: 3R
7. Monolit, Tychomonolit VI.1 (3R + 2RZ) – osadzono: 3R
8. Monolit, Cygnus VI (3R + 2RZ) – osadzono: 3R
9. Monolit, Buczyna VI+ (3R + 2RZ) – osadzono: 5R
10. Monolit, Bitwa o Majdan V (3R + 2RZ) – osadzono: 3R
11. Okap, Kult Siły VI.2+ (3R + 2RZ) – osadzono: 3R

grupa Skalne Wychodnie, prawy brzeg Borowego Jaru
12. Kalabryna, Melanż VI (3R + ŁZ) – osadzono: 3R oraz 1ŁZ
13. Kalabryna, Cieniosan V+ (4R + ŁZ) – osadzono: 2R; droga korzysta też z 2R z drogi Grom

grupa skalna Progi, masyw Góry Gapy
14. Próg, Dedal V (4R + ŁZ) – osadzono: 4R
15. Próg, Ikar IV (4R + ŁZ) – osadzono: 4R oraz 1ŁZ
16. Sośnik, Jazda na Gapę VI.4 (5R + ŁZ) – osadzono: 5R oraz 1ŁZ
17. Abend, Rysica IV (2R + 2RZ) – osadzono: 4R
18. Abend, 12 Prac Micaja V+ (3R + 2RZ) – osadzono: 3R

grupa skalna Czyżynki, masyw Góry Gapy
19. Szopa, Korki V (3R + ŁZ) – osadzono: 3R
20. Szopa, Ewri Bari Daun V (3R + ŁZ) – osadzono: 3R oraz 1ŁZ
21. Szopa, Brat Bratu Bratem VI (3R + ŁZ) – osadzono: 3R
22. Szopa, Klepsydra V+ (3R + ŁZ) – osadzono: 3R oraz 1ŁZ
23. Szopa, Migrena V+ (3R + ŁZ) – osadzono: 3R
24. Szopa, Cafe Shop VI- (3R + ŁZ) – osadzono: 3R oraz 1ŁZ
25. Cyborg, Cyborg VI.2 (3R + ŁZ) – osadzono: 3R oraz 1ŁZ
26. Cyborg, Spółka ZOO V+ (4R + 2RZ) – osadzono: 6R

 

AUTOR Michał Kajca

AKTUALNE
POLECAMY